Ozzys hus

Ozzys hus / Ozzy´s house

Beställningsuppdrag från Uppsala kommun till en mobil utställning för barn med tema återvinning, 2012.
Commissioned by Uppsala municipality for a portable recycling exhibition for children, 2012.