Ozzys hus / Ozzy´s house

Beställningsuppdrag från Uppsala kommun till en mobil utställning för barn med tema återvinning. 2012
Commissioned by Uppsala municipality for a portable recycling exhibition for children.