Duets

Duetter / Duets

Mixed Media Exhibition
Sadelmakarlängan, Österbybruk
31 oktober-22 november 2020

In this project I’m using the element of chance to create pictures. I’m not the first artist to create a method which sets the ego free and adds a sense of play to the work, but I do believe my method is unique. I’m using modified toys and simple machines that move in random ways to make marks on a surface.  I decide what paints and markers to use and when and where to put the machine down and pick it up again, but every machine has its own characteristic and the outcome is always different and always a surprise. The difficulty consists of deciding when a piece is finished.

Text in Swedish from the gallery’s webpage.

Maria Lewis har arbetat med många olika material och tekniker genom åren, både i större och mindre format.Ingången är ofta ”vad händer om jag gör så här?”

I sin process arbetar hon ibland med kontrollerad slump och så här berättar hon om sin utställning på Sadelmakarlängan i november som hon kallar “Duetter”.

“Den här samlingen består av verk där jag har använt leksaker eller egentillverkade maskiner som tecknar eller målar själva. Jag styr dem, men mer som en herde som vallar sina får än en programmerare. De har alla sina karaktäristiska drag vilka återspeglas i verken, men min egen hand finns också med i en pardans som är omöjlig att exakt upprepa. Allt blir improvisation. Allt blir rörelse. Allt blir till.”

Utan namn

The ”assistants”