Du är här

Du är här… / You Are Here…

Tittskåp för hylla N (geografi och resor)
Gottsunda bibliotek 2013
Shadow Box / Room Box to shelf N (geography and travel)
Gottsunda library, Uppsala, Sweden  2013