Lost and found in translation

Högläsning ur den Google Translate översatta versionen av Walter Scotts ”Ivanhoe”, med automatisk textning.