Girl can do

Kapsylmosaik, Anderbergs idrottshall, Gävle Verket har tillkommit i en process där tjejgruppen Pippi Power agerat bollplank och medskapare. Deltagarna har döpt verket som föreställer en av tjejerna i gruppen.